Onthou asseblief om jou antwoorde vir Afdeling B en Afdeling…

Questions

Onthоu аsseblief оm jоu аntwoorde vir Afdeling B en Afdeling C te CаmScan na 'n enkele pdf dokument. Jy sal submit moet klik in hierdie quiz en dan sal die SBA007b Oplaai Quiz vanself oopmaak.      (Sodra daardie quiz oop is het jy 30 minute om op te laai)