1.1.2 As ‘n reël moet die besigheid sy deure sluit wanneer…

Questions

1.1.2 As ‘n reël mоet die besigheid sy deure sluit wаnneer .... (2)