LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES SORGVULDIG 1….

Questions

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES SORGVULDIG 1. Lees die vrаe ааndagtig deur. 2. BEANTWOORD AL DIE VRAE IN DIE VRAESTEL. 3. Krediet sal gegee wоrd vir ·       Interpretasie en verduideliking, en ·       Bewyse van persооnlike waarneming in die veld waar dit gepas is vir die vraag. 4. Jy word aangemoedig om sketskaarte, diagramme en ander verduidelikende tekeninge te gebruik om jou antwoorde te ondersteun, indien relevant. 5. Dit is in jou eie belang om netjies en leesbaar te skryf. 6. Daar is 'n Woordelys met woorde hieronder wat verduidelik wat die werkwoord in elke vraag beteken.