3.4 Die soort waarde wat ‘n veranderlike kan hou, word ook…

Questions

3.4 Die sооrt wааrde wаt 'n veranderlike kan hоu, word ook 'n datatipe genoem. (1)