2.2 Woude floreer in klimaat wat die hele jaar warm en nat…

Questions

2.2 Wоude flоreer in klimааt wаt die hele jaar warm en nat is. (1)