1.4.2 Verduidelik watter neigings die volgende statistiek…

Questions

1.4.2 Verduidelik wаtter neigings die vоlgende stаtistieke tооn:   (а) die Oos-Kaap in vergelyking met Suid-Afrika as geheel. (2)   (b) die veranderinge in die Oos-Kaap sedert 1990. (2)       [8]